Venteliste

Venteliste til bådplads på Skælskør Havn

 Venteliste Skælskør Havn:

1

Henrik Fischer

2

Anonym

3

Anonym 

4

Bent Jensen

5

Anonym 

6

Anonym 

7

Anonym 

8

Steen Helt Hansen

9

Christian Morten Hansen

10

Thomas Trasbjerg

11

Anonym 

12

Peter Løgsted

13

Anonym

14

Lotte Marianne Frausing

15

Kim Christensen

16

Rasmus Mogensen

17

Martin Nør

18

Thomas Bonde Pedersen

19

Daniel Olsen

20

Anonym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved indtegning på ventelisten oplyses:

 • Navn, adresse, telefonnummer, E-mailadresse, hvilken størrelse plads man ønsker, og evt. hvilken bådtype der søges plads til.
 • Listen påføres dato for indskrivningen.

 • Man optages på venteliste i den rækkefølge, man indskrives.

 • Ved indtegning på venteliste skal der betales det i prislisten angivne beløb. Dette beløb dækker fra indtegningen til og med førstkommende 31. marts.

 • Der betales et årligt ventelistegebyr ifølge prislisten.

 • Gebyret SKAL betales FØR 1. april, eller førstkommende bankdag herefter.

 • Ventelisten revideres hvert år 1. april, eller førstkommende bankdag herefter.

 • Betaling skal ske på havnekontoret.

 • Advisering om betaling forekommer ikke.

 • Ved tildeling af ledig plads tilbydes den, med det laveste nummer på listen som kan anvende pladsen. Den ledige bådplads og bådens størrelse skal passe sammen, således at pladsen ikke må være mere end 40cm bredere end båden.

 • Den som tilbydes pladsen, kan skriftlig meddele at man ønsker at blive forbigået denne gang. Dette medfører ikke at man mister sin placering på ventelisten. 


Skriv dig på venteliste

For at blive skrevet op på ventelisten skal du henvende dig på havnekontoret.