Faciliteter

Faciliteter på Skælskør Havn

Faciliteter
 • Toilet og bad
  • Skælskør Havn har nyrenoverede toiletter/handicaptoilet og bad i Det Røde Pakhus, som ligger centralt placeret på havnen.

  • For at få adgang til Det Røde Pakhus skal du trække et Havnekort i automaten på Havnekontoret.

  • Bad koster 1,25 kr. pr. påbegyndt minut. 
 • Strøm
  • På havnen er der opsat elstandere, hvor du kan købe strøm med havnekortet. Havnekortet kan trækkes i automaten på Havnekontoret.

  • Havnekort købt i automaten kan maks. optankes til 200 kr.
 • Drikkevand
  • Alle de gule slanger på havnen indeholder drikkevand.
 • Affaldssortering
  • Bag havnekontoret finder du miljøstationen, hvor du kan aflevere tomme flasker, pap/papir, spildolie, oliefilter, batterier m.m.

  • Restaffald afleveres i den blå container bag havnekontoret.

  • Olieprodukterne skal tømmes over i opsamlingstanken, der står i de gule oliecontainere, mens øvrige produkter fordeles efter skiltningen.
 • Internet
  • Der er gratis WIFI på hele Skælskør Havn. Password står på kvitteringen, når du har betalt for havnepenge.

  • Søg efter netværk: Skælskør Havn.
 • Sejlerstuen
  • Som gæst i Skælskør Havn kan du benytte sejlerstuen, som er fuldt udstyret med køkken, grillpladser, borde-bænkesæt og en flot ny legeplads til de små.

  • Fra sejlerstuens terrasse kan du nyde de medbragte lækkerier med udsigt over havnen.

  • Sejlerstuen er åben fra kl. 08.00 til kl. 22.00 alle ugens dage. Havnens gæster har adgang hele døgnet med havnekort.
 • Diesel

  Diesel: Skælskør Havn sælger kun miljøvenlig GTL Fuel

  • Du kan købe Diesel fra havnes anlæg med dankort/kreditkort.

  • GTL står for Gas-To-Liquids. Det er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie.


  Produktet brænder renere end råoliebaseret diesel, og der udledes derfor færre skadelige stoffer.

  Egenskaber ved Shell GTL Fuel:

   • Er praktisk taget aromat- og svovlfri med meget højt cetantal. Det giver renere forbrænding.

   • Udleder færre skadelige stoffer som følge af den renere forbrænding. Lugter og oser næsten ikke.

   • Er "plug and play" - kan bruges i alle blandingsforhold med diesel.

   • Er støjreducerende op til 4 dB(A). Har gode egenskaber ved koldstart.
   • Er biologisk nedbrydelig efter OECD-test 301 F.
 • Havnekran
  • Bådløft kun ifølge aftale med Havnefogeden på tlf. 58 19 42 04.

  • Der kan løftes max. 12 tons.
 • Øvrige Informationer
  • Torbens Bådservice, reparatør/marineservice (grej, tovværk)                Tlf.: 58 19 65 98.

  • Skælskør Motormarine
   Tlf.: 58 19 67 00
   Hjemmeside: Skælskør motormarine (nyt vindue) 
  • Maritim Multiservice
   Tlf.: 60 52 84 87